Računovodstvo

Smo eden izmed redkih računovodskih servisov ki vam mesečno obračunava le dejansko opravljene storitve. Za vas smo lahko vodja glavne knjige, davčni ali finančni knjigovodja, krovni vodja računovodstva, poročevalec, davčni svetovalec, kadrovnik ali tajnica.

Nepremičnine

Pri nas lahko uredite vse korake nakupa nepremičnine: od strokovnega ogleda do podpisa in izdelave pogodbe. Omogočamo tudi strokovno vrednotenje nepremičnin.

Sodne cenitve

Za vas smo lahko cenilec in izvedenec za splošno strojništvo, cenilec in izvedenec za vozila, cenilec pisarniških strojev ali cenilec za specializirane dejavnosti (zobotehnične ordinacije, frizerski saloni..).

Smo hitri in učinkoviti. Pri nas dobite vse, kar potrebujete za uspešno poslovanje v eni hiši. Govorimo slovensko, angleško, hrvaško, srbsko, rusko, italijansko.

Pomembne informacije
Obrazec za obračun potnih stroškov 2014
Obdarovanje poslovnih partnerjev
Lestvica za odmero dohodnine
Vplačilni računi davkov in prispevkov

  • Zagotavljamo vam visoko kakovost in strokovnost. Predvsem bomo pozorni na vaše individualne potrebe in vam bomo zagotavljali kar najboljšo možno podporo s hitro odzivnostjo in dosegljivostjo.

    Izberite Advice in si olajšajte vaše poslovanje!