Gotovinsko poslovanje


Vse pravne in fizične osebe ki opravljajo dejavnost in jim kupci plačujejo pretežno v gotovini, morajo imeti računalniški program ki vodi knjigo izdanih računov, elektronsko blagajno ali vezano knjigo računov.

Vezano knjigo prodajajo v knjigarni, pred prvo uporabo pa jo mora potrditi finančna uprava RS, osebno ali elektronsko.