Povračila stroškov za prevoz in prehrano


prevoz na delo mesečna vozovnica ali največ 0,18 € / km
     
prevoz na službeni poti 0,37 €  
     
prehrana med delom 6,12 € 0,76 € za vsako dodatno uro po 10 na delu
     
dnevnice 12 - 24 ur > 21,39 € prehrana na delovnem mestu se ne prišteva
  8 - 12 ur > 10,68 €  
  6 - 8 ur > 7,45 €