Vplačilni računi davek FURS


Namen plačila  Račun sklic
Davek od dohodka pravnih oseb 0110 0888 1000 030      19   davčna številka-80004
Davek od dohodka samostojni podjetniki 0110 0888 1000 030      19   davčna številka-40002