Zakon o urejanju trga dela


Stopi v veljavo s 1.1.2011 Pomembna novost je ločitev poslovodnih oseb med tiste ki so obvezno zavarovane za primer brezposelnosti in tiste ki za to ne morejo biti zavarovane. Obvezno zavarovane morajo ostati poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Prekinejo pa ga lahko poslovodne osebe, ki so družbeniki v večosebnih kapitalskih družbah (d.o.o.).